Stadt, Wigbold und Kirchspiel Wolbeck
Ortsfamilienbuch
1828 Ortsfamilienbuch 1830

Wolbecker Geburtenbuch 1829


01.01.1829Gertrudis Langkamp
Vater: Ackersmann Johan Heinrich Langkamp
Mutter: Maria Anna Langkamp geb. Rumphorst
Kirchspiel Wolbeck
gest. 21.06.1840, Rinkerode
Pate: Gertrudis Osthues gt. Rumphorst
Pate: Everhard Wohlfarth
27.01.1829Adalberta Friedrica Elisabetha Papowska
Vater unbekannt
Mutter: Johann Papowska
Wigbold Wolbeck 23
Pate: Elisabetha Bisping
Pate: Friedrich Dannenfeld
01.02.1829Anna Catharina Dammann
Vater: Tagelöhner Johann Hermann Dammann
Mutter: Elisabeth Dammann geb. Drügemöller
Wigbold Wolbeck 108
gest. 15.02.1829
Pate: Anna Catharina Drügemöller
Pate: Christoph Schürenkötter
19.02.1829Maria Anna Schamel-Meier
Vater: Ackersmann Gerhard Heinrich Schamel-Meier
Mutter: Anna Maria Schamel-Meier geb. Hohenkirch
Kirchspiel Wolbeck 20
Pate: Maria Anna Walter gt. Bücker
Pate: Johann Bernard Hohenkirch
01.03.1829Johann Bernard Loddenbörger
Vater: Tagelöhner Johann Bernard Loddenbörger
Mutter: Elisabeth Loddenbörger geb. Käuper
Wigbold Wolbeck 104
Pate: Johann Bernard Kinnebrock
Pate: Maria Catharina Schulze Holsen gt. Stratmann
25.03.1829Sybilla Carolina Stein
Vater: Küster Alexander Christian Stein
Mutter: Maria Anna Stein geb. Schüer
Wigbold Wolbeck
Pate: Sybilla Strotkamp
Pate: Heinrich Stein
06.04.1829Maria Anna Bernardina Hartmann gt. Thiering
Vater: Ziegler Johann Bernard Hartmann gt. Thiering
Mutter: Maria Clara Hartmann gt. Thiering geb. Terbaum gt. Röter
Kirchspiel Wolbeck 23
Anmerkung: Nach Kinderhaus verzogen
Pate: Maria Anna Bernardina Beckmann gt. Thiering
Pate: Johann Heinrich Terbaum gt. Röter
20.04.1829Maria Catharina Elisabetha Augusta Schlichtebrede
Vater: Tagelöhner Clemens Schlichtebrede
Mutter: Maria Elisabeth Schlichtebrede geb. Rüssweg
Wigbold Wolbeck 158
Pate: Maria Catharina Elisabetha Augusta Farwick gt. Fronhoff
Pate: Clemens Feldhaus
04.05.1829Clara Adalberta Kerkhoff
Vater: Bürgermeister Christoph Kerkhoff
Mutter: Clara Kerkhoff geb. Becker
Wigbold Wolbeck 185
Pate: Clara Adalberta Brinkmann gt. Becker
Pate: Joseph Zumbusch
11.05.1829Friedrich Georg Wünnenberg
Vater: Geometer Georg Wünnenberg
Mutter: Margaretha Wünnenberg geb. Jürgens
Wigbold Wolbeck 52
Pate: Friedrich Dannenfeld
Pate: Elisabeth Schmedding gt. Jürgens
12.05.1829Anna Gertrud Bornemann
Vater: Tagelöhner Wilhelm Bornemann
Mutter: Maria Francisca Bornemann geb. Rielmann
Wigbold Wolbeck 84
Anmerkung: Der Vater stammt aus Helmern bei Paderborn
Pate: Anna Gertrud Haselon gt. Höckelmann
Pate: Jacob Freisfeld
20.05.1829Anna Elisabeth Lippelkötter
Vater: Ackersmann Bernard Heinrich Lippelkötter
Mutter: Anna Gertrud Lippelkötter geb. Löbermann gt. Jams
Kirchspiel Wolbeck 3
Pate: Anna Elisabeth Rumphorst gt. Rolf
Pate: Johann Heinrich Kuhlmann
25.05.1829Gerhard Heinrich Dammann
Vater: Schuster Georg Dammann
Mutter: Anna Catharina Dammann geb. Wissing
Wigbold Wolbeck 46
Pate: Gerard Heinrich Wigger
Pate: Clara Hermina Püning gt. Riepensell
29.05.1829Johann Bernard Franke
Vater: Kleinhändler Gerhard Heinrich Franke
Mutter: Maria Anna Franke geb. Stranckmann
Wigbold Wolbeck 81
Pate: Johann Bernard Hohenkirch
Pate: Elisabeth Büren gt. Dannenfels
14.06.1829Maria Anna Gertrudis Össing
Vater unbekannt
Mutter: Maria Gertrudis Össing
Wigbold Wolbeck
Pate: Maria Anna Stammkotte
Pate: Heinrich Össing
15.07.1829Maria Anna Gertrudis Overmann
Vater: Maurer Anton Overmann
Mutter: Helena Overmann geb. Watermann gt. Kortebrock
Wigbold Wolbeck 178
Pate: Maria Anna Gertrud Kortebrock
Pate: Albert Niehus gt. Rolf
23.07.1829Maria Anna Bernardina Venschott gt. Möllenbeck
Vater: Johann Theodor Venschott gt. Möllenbeck
Mutter: Maria Anna Venschott gt. Möllenbeck geb. Hesselmann
Kirchspiel Wolbeck 18
Pate: Maria Catharina Hesselmann gt. Venschott
Pate: Johann Bernard Peters
02.08.1829Heinrich Joseph Engels
Vater: Tischler Heinrich Engels
Mutter: Agnes Engels geb. Ontrup
Wigbold Wolbeck 63
Pate: Heinrich Joseph Engels
Pate: Sybilla Holtkamp gt. Ontrup
03.08.1829Anna Elisabeth Meyer
Vater: Wundarzt Anton Meyer
Mutter: Agnes Meyer geb. Wennemann
Wigbold Wolbeck 114
Pate: Maria Anna Wennemann gt. Herbermann
Pate: Godfried Zimmer
12.08.1829Maria Anna Stratmann
Vater: Tagelöhner Christoph Stratmann
Mutter: Theresia Stratmann geb. Kenter
Wigbold Wolbeck 25
gest. 16.09.1831
Pate: Maria Anna Stroband jr.
Pate: Friedrich Hollweg
13.08.1829Hubert Anton Joseph Elberfeld
Vater: Wirtschafter Franz Elberfeld
Mutter: Helena Elberfeld geb. Musshoff
Wigbold Wolbeck 18
Pate: Joseph Hubert Elberfeld
Pate: Maria Anna Musshoff gt. Pauli
14.08.1829Anna Gertrudis Decker
Vater: Tagelöhner Theodor Decker
Mutter: Elisabeth Decker geb. Bäumer
Wigbold Wolbeck 161
Pate: Anna Gertrud Richters gt. Farwick
Pate: Everhard Schulze Twenhöven
29.08.1829Theodor Hermann Leidgen
Vater: Ziegler Johann Henrich Leidgen
Mutter: Anna Gertrud Leidgen geb. Schlüter
Kirchspiel Wolbeck
Pate: Theodor Hermann Schlüter
Pate: Elisabeth Eulick
11.09.1829Johann Bernard Brinckmann
Vater: Tagelöhner Johann Hermann Brinckmann
Mutter: Catharina Brinckmann geb. Schmitz gt. Fettkötter
Wigbold Wolbeck 60
Pate: Johann Bernard Tilkmann gt. Watermann
Pate: Maria Catharina Große Zutelgte gt. Langkamp
16.09.1829Johann Theodor Clemens Albers
Vater: Tagelöhner Anton Albers
Mutter: Sophia Albers geb. Vagedes
Kirchspiel Wolbeck 16
Pate: Johann Theodor Clemens Wiegmann
Pate: Maria Anna Schamel-Meyer geb. Hohenkirch
20.09.1829Bernardina Kruse
Vater: Zimmermann Christian Kruse
Mutter: Elisabeth Kruse geb. Brüggemann
Wigbold Wolbeck 42
gest. 22.09.1829
Pate: Anna Bernardina Brüggemann
Pate: Christoph Fischer
21.09.1829Heinrich Franz Laumann
Vater: Kleidermacher Heinrich Laumann
Mutter: Catharina Laumann geb. Pommer
Wigbold Wolbeck 9
gest. 28.04.1837
Pate: Franz Heinrich Overmann
Pate: Elisabeth Pommer
29.09.1829Franz Joseph Kleinberg
Vater: Kleidermacher Heinrich Kleinberg
Mutter: Bernardina Kleinberg geb. Schwarte
Wigbold Wolbeck 47
Pate: Franz Joseph Schwarte
Pate: Elisabeth Kersting gt. Crimmel
06.11.1829Franz Ferdinand Rielmann
Vater: Drechsler Ferdinand Rielmann
Mutter: Elisabeth Rielmann geb. Wettendorff
Wigbold Wolbeck 22
Pate: Franz Ferdinand Burgert
Pate: Christina Leis
17.11.1829Anna Juliana Össing
Vater: Tischler Heinrich Össing
Mutter: Elisabeth Össing geb. Möllers
Wigbold Wolbeck 141
Pate: Johanna Papomska
Pate: Bernard Möllers
25.11.1829Johann Heinrich Thering
Vater: Weber Bernard Heinrich Thering
Mutter: Maria Anna Thering geb. Homann
Wigbold Wolbeck 96
Pate: Johann Heinrich Homann
Pate: Elisabeth Weglade gt. Koch
28.11.1829Johann Bernard Budde
Vater: Tagelöhner Heinrich Budde
Mutter: Elisabeth Budde geb. Heithoff
Wigbold Wolbeck
Pate: Johann Bernard Hohenkirch
Pate: Maria Catharina Heithoff
15.12.1829Johann Mauritz Lohmann gt. Hohelüchter
Vater: Ackersmann Joseph Lohmann gt. Hohelüchter
Mutter: Maria Christina Lohmann gt. Hohelüchter geb. Grothues
Kirchspiel Wolbeck
Pate: Mauritz Bleckmann
Pate: Gertrud Wilhelms gt. Lohmann
24.12.1829Johann Heinrich Niehus gt. Rolf
Vater: Ackersmann Wilhelm Niehus gt. Rolf
Mutter: Elisabeth Niehus gt. Rolf geb. Rumphorst
Kirchspiel Wolbeck
gest. 05.05.1830
Pate: Johann Heinrich Langkamp
Pate: Maria Anna Geistkämper gt. Hahrenbrock